Centrum pre štúdium politického islamu II

Autor: Juraj Polacek | 4.9.2012 o 4:00 | (upravené 26.3.2013 o 4:45) Karma článku: 5,39 | Prečítané:  1728x

Organizácia Centrum pre štúdium politického islamu skúma a následne prezentuje doktrínu politického islamu pomocou svojich publikácií. Vyprodukovala už viacero zajímavých sérií, kde prístupnou formou vysvetľuje verejnosti menej známe aspekty islamu ako politickej sily. Prezentáciu a propagáciu Centra má na starosti jeho riaditeľ Bill Warner.

Riaditeľ Bill WarnerRiaditeľ Bill Warner

Dokončenie prvej časti

Takže je tu niečo také ako nepolitický islam?

Nepolitický islam je náboženský islam. Náboženský islam je to, čo robí moslim aby sa vyhol peklu a dostal sa do raja. Je tu päť pilierov – modlitba, dobročinnosť voči moslimom, púť do Mekky, pôst a prehlasovanie Mohameda posledným prorokom.

Ale Trilógia je v otázkach doktríny jasná. Minimálne 75% Siry (Života Mohameda) je o džiháde. Okolo 67 % Koránu z Mekky je o neveriacich alebo politike. Z Koránu z Medíny je 51 % venovaných neveriacim. 20% Buchariho hadísov je o džiháde a politike. Náboženstvo je najmenšou časťou islamských základných textov.

Najslávnejšou dualitou politického islamu je rozdelenie sveta na veriacich, Dar al Islam a neveriacich, Dar al Harb. Najväčšia časť trilógie sa venuje zaobchádzaniu s neveriacimi, kafírmi. Dokonca aj Peklo je politické. Korán sa o pekle zmieňuje 146 krát. Iba 6% tých, ktorí sú v pekle sú tam z morálnych pokleskov – vražda, krádež atď. zostávajúcich 94% je tam kvôli intelektuálnemu hriechu nesúhlasu s Mohamedom, čo je politický zločin. Čiže, islamské peklo je politickým väzením pre tých, ktorí kritizujú islam.

Mohamed kázal svoje náboženstvo 13 rokov a zhromaždil asi 150 nasledovníkov. Ale keď sa dal na vojnu a politiku, do 10 rokov sa stal prvým vládcom Arábie, s priemerom násilných udalostí každých 7 týždňov počas 9 rokov. Jeho úspech neprišiel počas jeho kariéry náboženského vodcu, ale politického lídra.

V krátkosti, politický islam definuje, ako je potrebné jednať a správať sa k neveriacim.

Môžete s krátko dotknúť histórie politického islamu?

História politického islamu sa začína Mohamedovou emigráciou do Medíny. Od tohto bodu, je výzva islamu voči svetu vždy dualistická – buď pripojenie sa k slávnemu náboženstvu alebo byť predmetom politického tlaku a násilia. Po príchode do Medíny sa islam stal násilným, keďže presviedčanie zlyhalo. Do sveta vstúpil džihád.

Po Mohamedovej smrti, Abu Bakr, druhý kalif, riešil teologické dišputy tých, ktorí si želali opustiť islam politickým činom a smrťou mečom. Džihád Umara (Druhý kalif, pápež-kráľ) vybuchol vo svete neveriacich. Džihád zničil kresťanský Stredný východ a kresťanskú Severnú Afriku. Onedlho sa stali obeťami džihádu aj perzskí zoroastriáni a hinduisti. História politického islamu je históriou deštrukcie kresťanstva na Blízkom východe, Egypte, Turecku a Severnej Afrike. Polovica kresťanského sveta bola stratená. Pred islamom bola Severná Afrika južnou časťou Európy (súčasťou rímskeho impéria). Počas džihádovej výpravy bolo povraždených okolo 60 miliónov kresťanov.

Polovica úchvatnej indickej civilizácie bola vymazaná zo sveta a 80 miliónov Indov zabitých.

Prvými budhistami západu boli Gréci, potomkovia armády Alexandra Veľkého na mieste, ktoré sa dnes volá Afganistan. Džihád ničil budhizmus pozdĺž Hodvábnej cesty. Umrelo 10 miliónov budhistov. Dobytie budhizmu je praktickým výsledkom pacifizmu.

V Perzii bol zoroastriánizmus eliminovaný.

Židia sa stali večnými dhimmi po celom islamskom svete.

Za posledných 1400 rokov džihádu umrelo v Afrike okolo 120 miliónov kresťanov a animistov. Pre slávu politického islamu umrelo počas posledných 14 storočí 270 miliónov neveriacich. Toto sú Slzy džihádu, o ktorých sa neučí v žiadnej škole.

Ako naši intelektuáli odpovedali islamu?

Základ celého myslenia neveriacich skolaboval pri stretnutí s islamským politickým myslením, etikou a logikou. Už sme sa zmienili o tom, že naši prví intelektuáli dokonca ani nevedeli označiť okupantov za moslimov. Nemáme žiadnu metódu analýzy islamu. Nevieme sa zhodnúť na tom, čo je islam a nemáme žiadne vedomosti o našom utrpení ako obetí 1400 rokov trvajúceho džihádu.

Pozrite sa, ako si kresťania, židia, černosi, intelektuáli a umelci poradili s islamskou doktrínou a históriou. V každom prípade ich primárne idey zlyhali.

Kresťania veria, že „láska všetko premôže.“ Nuž, láska nepremôže islam. Kresťania majú ťažkosti s videním islamu ako politickej doktríny a nie ako náboženstva. Sektárska povaha kresťanského myslenia znamená, že priemerný ne pravoslávny kresťan nemá žiadne vedomosti ani súcit s utrpením ortodoxných kresťanov.

Židia majú teológiu, ktorá vytvára jedinečný vzťah medzi Židmi a stvoriteľom –bohom všehomíra. Ale islam vidí Židov ako opice, ktoré sfalšovali Starý zákon. Židia nevidia žiadne spojenie medzi politickou doktrínou islamu a Izraelom.

Čierni intelektuáli založili svoje idey na stave otroka/obete a na tom, aké bolo zlé, že ich bieli kresťania zotročili. Islam nikdy neuznal žiadnu z bolestí a utrpenia, ktoré spôsobil Afrike počas svojho 1400 ročného obchodu s otrokmi. Ale čierni sa ani nesnažia získať od moslimov nejaké ospravedlnenie a sú v prítomnosti islamu ticho. Prečo? Pretože Arabi sú ich majiteľmi?

Multikulturalizmus sa triešti voči požiadavke islamu, aby sa mu podriadila každá civilizácia. Kultúra tolerancie kolabuje tvárou v tvár svätej netolerantnosti dualistickej etiky. Intelektuáli reagujú ignorovaním zlyhania.

Naši intelektuáli a umelci boli zneužívaní počas 1400 rokov. Takže psychológia našich intelektuálov je presne podobná psychológii zneužívanej ženy, sexuálne zneužívaného dieťaťa alebo obete znásilnenia. Pozrite sa na paralely medzi reakciami obetí zneužívania a našich intelektuálov. Všimnite si, ako násilie spôsobuje popieranie.

Obete popierajú, že k zneužitiu došlo: Naše médiá nikdy nedávajú do správ väčšinu džihádu na svete. Naši intelektuáli nehovoria o tom, ako je toto násilie spojené s politickou doktrínou.

Zneužívateľ využíva strach na ovládanie obete: Aký bol dôvod, pre ktorý noviny nechceli publikovať Mohamedove karikatúry? Salman Rushdie je stále odsúdený na smrť pre svoj román. Aký „špičkový umelec“ vytvoril akúkoľvek umeleckú výpoveď o islame? Strach vládne našim intelektuálom a artistom.

Obete vždy nájdu spôsob, ako vziať vinu na seba: My sme vinní za útoky z 11 septembra 2001. Ak sa budeme viac snažiť, moslimovia budú milší. Musíme sa prispôsobiť ich potrebám.

Obeť je pokorená: Bieli ľudia nebudú hovoriť o tom, ako boli ich predkovia zotročení islamom. Nikto sa nechce zastať obetí džihádu. Prečo sa neozveme o utrpení našich predkov? Prečo nežialime nad stratou kultúr a ľudí? Príliš sa hanbíme, aby sme to mohli urobiť.

Obeť sa cíti bezmocná: „Čo budeme robiť?“ „Nemôžeme zabiť 1.3 miliardy ľudí.“ Nikto nemá žiadne pochopenie ani optimizmus. Nikto nevie, čo by sa malo skúsiť. Jediný plán je „byť milší.“

Obeť obracia hnev dovnútra: Čo je najkontroverznejšou záležitosťou dnešnej politiky? Irak. A o čom je vlastne Irak? O politickom islame. Na webe je video, kde CIA a Bush naplánovali a realizovali 11. september. Kultúrne sebabičovanie je hlavným mottom našich intelektuálov a umelcov.

Nenávidíme sa, pretože sme boli mentálne obťažovaní a zneužití. Naši intelektuáli a umelci reagovali na zneužívanie džihádu presne tak, ako by reagovalo sexuálne zneužívané dieťa alebo obeť znásilnenia. Náš intelekt je nemocný a zlyhávame v našej úlohe - myslieť jasne. Nemôžeme zniesť pohľad na naše popieranie.

Takže si zhrňme, prečo je pre nás kľúčové oboznámiť sa s doktrínou politického islamu.

Politický islam zničil každú kultúru, ktorú obsadil alebo do nej imigroval. Celkový čas anihilácie trvá storočia, ale akonáhle sa islam začal prejavovať, nikdy neustúpil. Hostiteľská kultúra zmizla a vyhynula.

Aby sme prežili, musíme sa oboznámiť s doktrínou politického islamu. Doktrína je úplne jasná v tom, že všetky formy sily a presviedčania môžu a musia byť použité na naše dobytie. Islam sa sám vyhlásil za nepriateľa všetkých neveriacich. Brilantný čínsky vojenský filozof, Sun Ce povedal – poznaj nepriateľa. Musíme poznať doktrínu nášho nepriateľa, alebo byť zničení.

Alebo to môžeme povedať takto: Ak sa neoboznámime s doktrínou politického islamu, naša civilizácia bude práve tak zničená, ako bola zničená egyptská koptská civilizácia. Keďže neveriaci sa musia oboznámiť s doktrínou politického islamu, CSPI napísala všetky svoje knihy v prostej angličtine.

Naše knihy sú vedecké, ale ľahko sa čítaju. Napríklad, každý, kto je schopný prečítať si noviny si môže vziať "A Simple Koran", prečítať ho a porozumieť mu. Jeho inteligenčná úroveň nie je umelo znížená a obsahuje každé jedno slovo originálu.

Nielenže je jednoduchý jazyk, ale je logická aj kategorizácia a triedenie. Obnovili sme kontext a chronológiu. Výsledkom je, že Korán je epickým príbehom, končiacim triumfom nad všetkými nepriateľmi Alaha. Všetky naše knihy a filozofia sa nachádzajú na našom webe.

Islam vyhlasuje, že sme nepriateľmi Alaha. Ak sa neoboznámime s politickou doktrínou islamu, skončíme ako prvé obete islamu – tolerantní polyteistickí Arabi zo Saudskej Arábie, z ktorých sa stali Wahhábiti (veľmi prísna odnož islamu) a dnes najmenej tolerantná kultúra na celej zemi.

Bill Warner, ďakujeme vám za rozhovor.

 

 

Návrat na prvú časť

Podľa rozhovoru Frontpage Magazínu s riaditeľom Centra pre štúdium politického islamu Billom Warnerom

 

 

Ak sa Vám článok páčil kliknite na pošli na vybrali.sme.sk a stlačte Hlasuj!

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Súdy v Trenčíne odmietajú riešiť Galkovu kauzu odpočúvania

Obžaloba na bývalého šéfa Vojenského obranného spravodajstva Pavla Brychtu leží na súde od februára 2016. Najvyšší súd mu teraz prikázal konať.

KOMENTÁRE

Česi mieria do čiernej diery Európy. Všetko pre korunu

Je možné, že šanca ľahkého vstupu do eurozóny zmizne.

AUTO

Anketa o Svetové auto roka 2018 sa ponesie v znamení SUV

Posledný ročník vyhral Jaguar F-Pace.


Už ste čítali?