Biologizácia náboženstva ako súťaž súborov ideí časť II

Autor: Juraj Polacek | 2.9.2012 o 5:00 | (upravené 26.3.2013 o 4:46) Karma článku: 4,43 | Prečítané:  585x

Viete čo si skutočne myslia, z akých pohnútok a podmienok konajú, resp. majú konať veriaci moslimovia? Ak hovorím o veriacich moslimoch, myslím tých, ktorí sa modlia päť krát denne, denne čítajú korán a doslova sa riadia náboženskými predpismi. Pre moslima to je samozrejme radostné čítanie, ale dôsledky pre okolitú spoločnosť už také radostné nie sú...

Druhé pokračovanie článku

Tu je niekoľko kľúčových komponentov súboru ideí zvaného islam:

 1. Islam nariaďuje svojim veriacim vytvoriť vládu, ktorá ho podporuje.
  Toto je možno tá najdômyselnejšia idea z celého súboru. Islam je jediné náboženstvo, ktoré ju obsahuje. Iné skupiny nábožensky založených ľudí mávajú tiež politické ambície, ale žiadne iné z väčších náboženstvo priamo neprikazuje svojim stúpencom - ako ich náboženskú povinnosť - vytvoriť vládu, ktorá sa riadi jeho vlastným právom.

  Islam má právny systém zvaný šaría a všetci moslimovia sú povinní neustále usilovať o to, aby sa ich miestna vláda, nech už je to kdekoľvek, týmto právom riadila. Neskôr si ukážeme, ako významné dôsledky má tento politický dodatok v súvislosti s ďalšími ideami pridanými do islamu. Nielen že je to zrejme najrafinovanejšia inovácia islamu. Je to tiež najväčšia hrozba pre nemoslimov.
  .
 2. Povolenie šíriť náboženstvo vojnou.
  To je ďalšia z brilantných inovácií. Hoci aj iné náboženstvá boli šírené násilím, spravidla na to mali len nepatrné ospravedlnenie priamo v náboženských textoch.

  Nie tak islam. Expanzia dobytím území je tomuto súboru ideí prijateľná a dokonca podporovaná. Islamské učenie to prezentuje takto: Úbohí nemoslimovia nežijúci v islamskom štáte potrebujú byť uchránení od hriechu, ktorého sa dopúšťajú nasledovaním iných zákonov, ako zákona Allahovho. Ak dobrovoľne nepristúpia na právo šaría, povinnosťou moslimských bojovníkov je konať. Na svete nemôže zavládnuť mier, kým sa nebude každá vláda na zemi riadiť právom šaría.

  Dokladom nech Mohamedov vlastný príklad - teda príklad, ako je v Koráne 91 krát zopakované, ktorý musí každý moslim nasledovať. Najprv sa Mohamed snažil šíriť islam mierovými prostriedkami. Za 13 rokov získal len 150 stúpencov.

  Potom ale zmenil taktiku. Začal viesť vojny, masakrovať, popravovať a vraždiť. Z lúpeže, vojnovej koristi a majetku nemoslimov urobili legitímny nástroj obohacovania sa. Počas desiatich rokov presvedčil desaťtisíce ľudí, ktorí po jeho smrti pomocou rovnakej taktiky získali milióny bratov. A z tých sa potom populačným nárastom stalo dnešných 1,5miliardy.

  Použitím vojny sa znásobil efekt hore uvedené povinnosti zriadiť islamský štát. Takže islam sa šíril tak rýchlo, ako rástli jeho armády. Obsadil územia a založil na nich islamské štáty, ktoré väčšinou trvajú dodnes. A zákony zakotvené v islamskom štáte robia islam veľmi ťažko vypuditeľný. Vďaka týmto zákonom je dokonca veľmi výhodné k islamu konvertovať.

  Toto je jedna z najefektívnejších metód, ako dostať súbor ideí do čo najväčšieho počtu ľudských mozgov. Je to metóda kontroly a indoktrinácie podobná tej ktorú úspešne používajú v komunistických a iných totalitných režimoch. Ale ako si ukážeme ďalej, islam je unikátny využitím sily práva pre vynútenie úplnej konverzie k náboženstvu.
  .
 3. Krajina musí byť ovládnutá.
  Krajiny, ktoré islam stratil, musia byť znovu dobyté, ako napr Španielsko, či Izrael. Islamské imperium musí neustále expandovať. Zmršťovania je zlé, expanzia dobrá. Teda, ak bola pôda raz islamská, a teraz nie je, došlo k zmršteniu a musí to byť napravené.

  Podľa islamského učenia patrí Zem Allahovi. Ak ešte existujú časti Zeme ktoré nenasledujú islamské právo šaría, povinnosťou verných je tieto územie ovládnuť a zaviesť tam šaríu. Nechať ich byť, je hriech.
  .
 4. Súbor ideí zaisťuje prísun nových bojovníkov pomocou polygamie a vydaja vdov.
  Moslimský muž sa môže oženiť až so štyrmi ženami a môže mať sex s toľkými otrokyňami, s koľkých bude chcieť.

  Korán najmä nabáda mužov, aby si brali za ženy vdovy. To je dôležitá idea v prípade straty bojovníkov vo vojne. Ak by armádu nebolo z čoho dopĺňať, súbor ideí by mohol zaniknúť na nedostatok potomkov.
  .
 5. Kritika islamu je urážka, ktorú je nutné trestať.
  Môžete vidieť, prečo táto idea tak dobre slúži k podpore súboru ideí. Pomáha potlačovat akúkoľvek inú ideu, ktorá znižuje autoritu tých islamských. Táto idea, ako mnoho iných, slúži síce dobre svojmu súboru ideí, ale zle ľuďom. Obmedzuje slobodu prejavu. Táto idea je súčasťou Koránu a Mohamed sám príkladne trestal ľudí, ktorí kritizovali buď jeho samotného, alebo islam ako taký. Trestom bola zvyčajne smrť.

  Zároveň je efektívnym nástrojom na začatie vojny, ktorá je z hľadiska islamu vždy obranná. Ak islamská krajina ponúkne neislamskej konverziu, vstup do Ummy ( islamského spoločenstva) alebo sa podriadi vláde islamu a táto to odmietne, ide o urážku Allaha. Urážku je nutné potrestať.
  .
 6. Ak raz prijmete islam, nemôžete ho opustiť.
  To je veľmi zaujímavé. V islamskom štáte je v podstate ilegálne islam opustiť. Je to zásadná súčasť práva šaría. Kto bol raz moslimom a zriekne sa islamu, stáva sa "odpadlíkom", čo je hriechom aj zločinom, ktorý sa trestá smrťou (a večným zatratením v pekle krátko potom).

  Prečo bola táto idea pridaná do súboru je zrejmé, ale zároveň tu vzniká problém, pretože tí, ktorí nasledujú islam dôsledne, považujú umiernených moslimov (ktorí by najradšej ignorovali, alebo pozmenili násilnejšie pasáže Koránu) za odpadlíkov. A pretože trestom pre odpadlíka je smrť, fundamentalistickí moslimovia všade na svete proti rebelujícím, modernizujícím sa moslimom bojujú a pod hrozbou smrti im bránia sa vyjadriť.

  Vždy, keď sa skupina moslimov rozhodne, že by sa Islam možno mal aktualizovať pre dvadsiate prvé storočia, alebo že by ženy predsa len mali mať nejaké práva, či snáď, že by vláda mohla byť demokratickejšia, zbožní moslimovia ich nazvú odpadlíkmi, diskeditujú ich, alebo sa ich dokonca snažia zabiť.

  Súbor ideí sa týmto bráni proti zmenám. To nie je dobré pre organizmy (ľudské bytosti - moslimov), ale je to dobré pre súbor ideí.

  Ďalšia idea práva šaría hovorí, že presviedčať moslima ku konverzii k inému náboženstvo je protizákonné.
  .
 7. Islam musí byť to prvé, s čím sa identifikujete.
  Opäť jedna z veľkých ideí súboru, ktorý sa usiluje o svetovú dominanciu. Ste v prvom rade moslimom, až potom príslušníkom rodiny, kmeňa, alebo krajiny.

  Spôsobuje to jednotu ľudí naprieč hranicami, ktorá potom umožňuje skupine rast viac, než akákoľvek iná entita. Inými slovami, "národ Islamu" môže narásť viac, než akákoľvek krajina, nech už je akokoľvek rozľahlá (čo dáva skupine obrovskú početnú výhodu).
  .
 8. Smrť v boji za islam je JEDINÁ spoľahlivá garancie pre vstup muža do raja.
  To je výborná idea vytvárajúca nebojácnych a odhodlaných bojovníkov, zvlášť ak uvážime ako farbisto sú v Koráne uvedené zmyslové slasti pobytu v raji

  Moslimský muž má aj tak istú šancu na vstup do raja, ak je dobrým moslimom. Avšak, ak zomrie v boji za islam, zo šance sa stáva istota. Iba táto jediná vec mu tú istotu poskytne.
  .
 9. Korán musíte čítať v arabčine.
  Toto nariadenie spája veriacich spoločným jazykom, a jazyk, ako je známe, je veľmi silný jednotiaci prvok. Aby bola motivácia k štúdiu Arabčiny ešte mocnejší, ďalšie idea v súbore hovorí, že sa nedostanete do raja, ak sa v arabčine nemodlíte

  Takže všetci moslimovia na svete zdieľajú jazyk. To uľahčuje koordináciu veľkoplošných protestných kampaní, politického tlaku, a vojny. Pochybujem že bol Mohamed schopný tieto dôsledky predvídať, ale idea je to brilantné, aj keby vznikla náhodou.

  Ďalšou výhodou tejto idey je, že tvorí súčasť obranného valu proti spoznaniu a kritike nemoslimov. Prakticky na akýkoľvek druh námietky, ktorá sa zakladá na texte koránu je možné napadnúť oponenta ak to nie je citované z originálneho arabského textu ako nedôveryhodné a zle preložené.

  Keďže väčšina moslimov vo svete dnes neovláda arabčinu, čítajú Korán v preklade, musia sa spoľahnúť na výklad zasvätených ľudí, imámov. Títo riadia pohyb celej komunity podľa vlastného uváženia.
  .
 10. Musíte sa modliť päťkrát denne.
  To je jeden z piatich "pilierov", čiže piatich základných praktík, islamu. V islámskom štáte je to zákonom prikázané. Každý moslim sa musí päťkrát denne modliť. Táto praktika pomáha súboru ideí určovať každodenný život moslima. Jeho denný rytmus je potom úplne preniknutý islamom.

  Je nemožné zabudnúť niečo, čo robíte dobrovoľne tak často. Päťkrát denne, každý deň, sa musí moslim ohnúť k zemi a modliť sa k Alláhovi.

  Výskum ukázal, že čím viac úsilia človek niečomu venuje, tým viac tomu veria a vážia si toho. Takže je to nakoniec dobrý spôsob, ako vyrobiť veriaceho z niekoho, kto sa stal moslimov z donútenia.

  Islam kompletne ovládne každý aspekt moslimovia života. Nie je to len spomínané modlenie sa päť krát denne, je to aj povinné rituálne umývanie, ktoré mu predchádza. Islam diktuje rad nariadení, ako sa má moslim správať v mnohých situáciách, či už sa týkajú verejného, či súkromného života. V islamskom štáte je nemožné byť bezstarostným moslimom.
  .
 11. Modlitba sa vyznačuje synchronizovaným pohybom.
  Keď sa moslimovia spoločne modlia, všetci sú orientovaní jedným smerom, všetci sa ohýbajú k zemi, opierajú sa rukami a kolenami a pokladajú hlavu na podložku. Všetci naraz. Potom sa zase vzpriamujú, a tak stále dookola.

  Keď sa ľudia spoločne pohybujú, či už je to pri tanci, pochodu, či modlitbe, vytvára to medzi nimi fyzické a emocionálne puto. To je aj dôvodom, prečo sa žiadny vojenský výcvik nezaobíde bez drilu v podobe poradových cvičení (pochodovanie), hoci je tomu dávno, čo sa do bitiek ešte pochodovalo. Táto zručnosť už nie je potrebná, ale vojenský výcvik túto praktiku využíva, pretože je tak efektívna pre vytvorenie silného pocitu jednoty medzi vojakmi.

  To isté platí pre akýkoľvek fyzický pohyb ľudí synchronizovaný v čase. Takže metóda modlenia v islame je jednotiacou ideou.
  .
 12. Žena je dôsledne v podriadenej pozícii - polovička ľudstva je systematicky nerovnoprávna.
  Táto idea pomáha v podpore iných ideí súboru, ako sú opísané v bode 5 a 6.
  Ak by žena mala príliš veľký vplyv, mohlo by to obmedziť vojnu. Žena obykle nerada posiela manžela a synov do vojny. Ale ak nemá žiadne slovo, zvyšok ideí sa môže voľne prejaviť. Umiestnením žien do podriadeného postavenia sa súbor ideí bráni proti ich hlasu proti vojne, násiliu a dobývanie.

  Pravidiel a nariadení islamu, udržujúci ženu v podriadenom postavení je nespočetné množstvo.
  Napríklad jej nie je dovolené opustiť dom bez sprievodu mužského príbuzného. Podľa striktného výkladu islamského práva nesmie byť žena na čele štátu, alebo súdu. Môže zdediť len polovicu toho, čo muž, pokiaľ to nie je jej veno. Na súde má jej svedectvo polovičnú váhu, oproti svedectvo muža. Nemá právo si vybrať, kde bude žiť, a za koho sa vydá. Nie je jej dovolené si vziať nemoslimov, alebo sa s manželom rozviesť bezdôvodne rozviesť. Manžel, sa však rozviesť môže mávnutím ruky. A podľa práva šaría muž môže (a dokonca by mal) svoju ženu biť, ak ho nepočúva.

  Všetky tieto idey udržujú ženu v podriadenosti, čo pomáha udržať vojnový stroj v pohybe, bez problémov v podobe domácich rebélie.
  .
 13. Jediný spôsob, ako sa žena s istotou dostane do raja, je to, keď je s ňou
  je jej manžel až do jej smrti spokojný.

  Ďalšia z prefíkaných a mimoriadne účinných nariadení Mohameda!

  Táto idea zjavne napomáha podriadeniu ženy. Motivuje ju, aby sa sama podrobila. Dáva jej silný impulz podriadiť svoje priania tým manželovým, pretože hoci aj keď má nejakú šancu na raj ak je dobrou moslimkou, jedinou skutočnou zárukou jej vstupu do raja (a vyhnutie sa večnému utrpeniu v pekle) je, keď s ňou manžel bude spokojný v okamihu jej smrti.

 

Dokončenie kritérií nájdete v treťom pokračovaní

 

Podľa The Terrifying Brilliance of Islam

 

 

Ak sa Vám článok páčil kliknite na  pošli na vybrali.sme.sk a potom na Hlasuj!

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Súdy v Trenčíne odmietajú riešiť Galkovu kauzu odpočúvania

Obžaloba na bývalého šéfa Vojenského obranného spravodajstva Pavla Brychtu leží na súde od februára 2016. Najvyšší súd mu teraz prikázal konať.

KOMENTÁRE

Česi mieria do čiernej diery Európy. Všetko pre korunu

Je možné, že šanca ľahkého vstupu do eurozóny zmizne.

AUTO

Anketa o Svetové auto roka 2018 sa ponesie v znamení SUV

Posledný ročník vyhral Jaguar F-Pace.


Už ste čítali?