Biologizácia náboženstva ako súťaž súborov ideí časť III

Autor: Juraj Polacek | 9.9.2012 o 5:00 | (upravené 1.8.2013 o 8:55) Karma článku: 1,07 | Prečítané:  425x

Viete čo si skutočne myslia, z akých pohnútok a podmienok konajú, resp. majú konať veriaci moslimovia? Ak hovorím o veriacich moslimoch, myslím tých, ktorí sa modlia päť krát denne, denne čítajú korán a doslova sa riadia náboženskými predpismi. Pre moslima to je samozrejme radostné čítanie, ale dôsledky pre okolitú spoločnosť už také radostné nie sú...

Tretie pokračovanie článku

Pokračujeme vo zverejňovaní kľúčových komponentov súboru ideí zvaného islam:

 1. Allah dáva Prorokovi povolenie redigovať jeho vlastnú prácu.
  Zaujímavá a geniálna idea. V Koráne stojí, že ak pasáž písaná neskôr odporuje pasáži písanej skôr, tá napísaná neskôr je lepšia. Korán bol písaný po častiach (Mohamedových zjaveniach, zaznamenaných ako Sury, čiže kapitoly) za dobu 23 rokov. Okolnosti Mohamedovho života, a rovnako tak i jeho náboženstvo, sa za tých 23 rokov značne zmenili.

  Jedna z ideí Koránu hovorí, že "toto je slovo Allahovo". Ľudia si už pamätali Mohamedove ranné zjavenie, takže už ich nemohol dodatočne meniť. Vyzeralo by to trochu zvláštne, keby vševedúci a nekonečne múdry Allah chcel meniť niečo, čo raz vyslovil.

  Ale s touto novou ideou, že nové zjavenie rušia, či prepisujú tie časti skorších zjavení, s ktorými sú v rozpore, sa Allahove metódy mohli meniť kedykoľvek, Mohamed prišiel na lepšie fungujúce idey.

  Ako som písal vyššie, za 13 rokov mierumilovného kázanie získal Mohamed iba 150 nasledovníkov. Zato ako vojenský vodca a dobyvateľ bol schopný podrobiť celú Arábiu islamskému právu za menej ako 10 rokov. Mierumilovná cesta bola príliš pomalá. Konverzia dobytých území a zavádzanie práva šaría bolo oveľa rýchlejšie a účinnejšie. Takže neskoršie násilné a netolerantné verše rušili predchádzajúce mierne a tolerantné pasáže.
  .
 2. Korán používa cukor a bič na vynútenie si žiadúceho správania.
  Kniha je plná kolorovaných obrazov pekla, kde musia hriešnici a nemoslimovia piť vriacu, páchnucu vodu, kde sú zrazení tvárou do žeravých plameňov, a kde musia naveky trpieť v nekonečných mukách.

  Sú tu však aj rôznorodé líčenia života v raji. V raji sú veriaci odetí v zelených hodvábnych róbach a polihujú na luxusných pohovkách v tieni stromov plných ovocia. Je tam chutné jedlo a osviežujúce nápoje podávané v strieborných čašiach. Aby mal človek nejakú šancu týchto slasťou dosiahnuť, musí byť dobrým moslimom. Ale aby mal istotu, musí buď zomrieť v džiháde ak je to muž, alebo, ak je to žena, musí zabezpečiť aby s ňou bol manžel stále spokojný.
  .
 3. Ponúka veľký a inšpirujúci cieľ.
  Hlavy štátov, firiem i cirkví dávno prišli na to, že najväčšie motiváciu a nadšenie vzbudí v ľuďoch nejaká nesmierne lákavá vidina, či cieľ. V islamskom súbore ideí je cieľom neustále rozširovať vládu islamského práva, kým mu nebude podliehať celý svet.

  Mnoho náboženstviev má za cieľ konverziu všetkých ľudí k nemu, ale islam má k dispozícii metódu, ktorú nemá žiadne iné: expandovať zmocnením sa vlády a jej podriadením práve šaría.

  Až bude celý svet islamský, zavládne mier. To je dôvodom, prečo aj terorista môže úplne úprimne vyhlásiť, že islam je náboženstvom mieru.

  V Koráne sa hovorí, že je lepšie, keď neveriaci prijmú islam bez nátlaku. Ale keď to odmietnu, musíte s nimi bojovať, premôcť ich a spasiť ich úbohé duše tým, že budete trvať na tom, aby aj oni žili podľa zákonov Allahových.

  Až sa všetky krajiny podriadia, svet bude v mieri, čiže islam je vlastne náboženstvo mieru.

  To je nesmierne inšpirujúci cieľ a silne jednotiaci prvok. Vyrába motivovaných a nadšených nasledovníkov.
  .
 4. Nemoslimovia musia platiť vyššie dane.
  Keď moslimovia dobijú nejakú krajinu a podriadia jej vládu islamskému právu, každý nemuslim si môže vybrať, či sa stane moslimom, alebo dhimmi. Dhimmi môžu praktizovať svoje náboženstvo, ak platia tzv džizja (daň). Ak konvertujú na islam, túto daň už platiť nemusia, takže je tu praktický dôvod ku konverzii.

  Ale je tu ďalší aspekt tohto opatrenia, ktorý z neho robí rafinovaný prvok súboru ideí. Daň presúva prostriedky od nemoslimov, a ich súborov ideí, a používa ich k podpore Islamu. To je úplne geniálne.

  Výťažok z tejto dane (až 25% príjmu) pomohol financovať islamské dobývanie počas dvoch prvých svätých vojen. Islam postupne dobyl obrovské územia, väčšinou už obývané kresťanmi a židmi, z ktorých veľká časť spočiatku nekonvertovala, a ktorých džizja tak poskytla islamskému vojnovému stroju ďalšie obrovské množstvo peňazí.

  Nakoniec sa počty kresťanov a židov výrazne zmenšili, ako mnohí z nich postupne konvertovali, či emigrovali. Dnes tvoria vo väčšine islamských krajín len nepatrnú menšinu.

  Idea vytiahnuť z nemoslimov daň pomohla islamskému súboru ideí vyrobiť viac vlastných kópií znevýhodnením konkurenčných náboženských ideí a finančnou podporou islamu.

  Mnoho ideí práva šaría tento efekt ešte zväčšujú. Napríklad, nemoslimom je zakázané stavať nové modlitebne. Dokonca nesmú ani opravovať už existujúce kostoly a synagógy. To zaisťuje, že sa počty modlitební zviazaných s inými súbory ideí budú neustále zmenšovať. Rafinované pravidlo!

  Ďalej, neislamské modlenie nesmie prebiehať v počutia moslima, čo opäť bráni moslimovi byť infikovaný konkurenčným náboženstvom. A konečne, žiadna verejná prezentácie symbolov iných vieroúk. 

  Všetky tieto opatrenia zabraňujú šíreniu akýchkoľvek konkurenčných náboženstiev a spôsobujú, že ich súbory ideí postupne vymierajú. Preto je dnes toľko "moslimských krajín ". Skoro každá z ostatných krajín na svete má mnoho rôznych náboženstiev. 

  Jedna ďalšia idea značne uľahčuje moslimom ovládnuť nemoslimov v islamskom štáte. Nemoslimovia nesmú vlastniť akúkoľvek zbraň. K podrobenie ľudí si všetci diktátorskí vládcovia na svete obvykle pomáhajú raz a tou istou vecou: odzbroja ich. S odzbrojenými sa lepšie manipuluje, sú menej nebezpeční a menej schopní svoju situáciu zvrátiť.
  .
 5. Moslimovi je zakázané sa spriateliť s neveriacim [nemoslimom].
  Moslim smie predstierať priateľstvo, ale vnútri nikdy nesmie cítiť priateľstvo k nemoslimov. To je jedno z najlepších ochranných opatrení, ktoré islam má proti odstúpenie moslimov od viery, pretože v každom inom náboženstve dochádza ku konverziám obvykle z dôvodu : priateľ ma presvedčil. Zákaz priateľstvo k neveriacim túto možnosť v podstate vylučuje.
  .
 6. Korán radí používať ľsti pri rokovaní s neveriacim.
  Mohamed nariadil jednému zo svojich nasledovníkov, aby klamal, ak bude musieť (za účelom vraždy Mohamedovho nepriateľa). Účel bol zrejmý. Ak to pomôže Islamu, oklamať nemoslimov je v poriadku.

  Tento princíp slúži výborne islamským záujmom po celú históriu Islamu až do dneška. Existuje veľa príkladov, keď islamskí vodcovia tvrdia jednu vec anglicky pre západnú tlač, a niekoľko dní potom hovoria niečo úplne odlišného svojim vlastným nasledovníkom arabsky.

  Podvedenie nepriateľa je užitočné v každej vojne, a kým celý svet nepodlieha práve šaría, islam je vo vojne s neislamským svetom. Všetci nemoslimovia žijúci v neislamských štátoch sú nepriatelia. Takže podvádzať obyvateľov západu je úplne v poriadku. Je to podporované, ak to pomôže cieľu, ktorým je šírenie islamu.

  Stal sa prípad, že americké organizácie organizovali zbierky pre moslimské siroty, ale peniaze išli do rúk teroristov. Podvedení dobrosrdeční západní neveriaci poslali peniaze organizáciám, ktoré aktívne zabíjali západných neveriacich. Ako hovorí korán, "vojna je faloš". Táto idea dáva islamu obrovskú výhodu oproti súborom ideí podporujúcim pravdovravnosť bez výnimky.
  .
 7. Islam musí byť vždy bránený.
  Táto idea je základným prvkom ospravedlňujúcich vojnu takmer s kýmkoľvek, ako bude zrejmé aj v súvislosti s nasledujúce ideí. Potom, čo je nepriateľ porazený, moslimovia sú samozrejme povinní založiť islamský štát.
  .
 8. Islamské texty učia, ako používať zámienku na začatie vojny.
  Korán venuje značné miesto sťažnostiam na tých, ktorí nepodporovali Mohameda, v začiatkoch šírenia jeho náboženstva, s tým, že ich Allah väčšinou následne odsúdil na utrpenie v pekle. Korán je vôbec veľmi netolerantný k nemoslimom.

  Mohamed bol pomerne bezohľadný a neústupný v presadzovaní svojho náboženstva a ak sa tí, ktorým to vadilo, odhodlali k protestu, chápal to ako pokus znemožniť Allahovmu svätému prorokovi odhaliť ľuďom podstatu Allahovho sveta, takže sa cítil v práve s nimi bojovať a zničiť ich ako Allahových nepriateľov. Predkladám klasickú ukážka použitia zámienky, princípom ktorej by sa mali nemoslimovia vo svete rýchlo zoznámiť. Zo všetkých ideí v islamskom súbore ideí je práve táto najnebezpečnejšia pre obyvateľov západu, pretože nás zbavuje prirodzenej tendencie k sebaobrane. Používanie zámienky znižuje našu obranyschopnosť voči islamskej invázii, ktorá už prebieha. Moslimskí teroristi nie sú naivní ľudia. Sú chytrí, vzdelaní a dobre platení, a konajú pod vplyvom veľmi chytrého súboru ideí.

  Invázia do Západného sveta už prebieha, a to tak šikovne, že väčšina jeho obyvateľov nemá ani potuchy, že sa tak deje. Použitie zámienky znamená, že k začatiu nepriateľstvo potrebujete len nepatrný dôvod. Ten hocikedy aktívne hľadáte, alebo sa dokonca snažíte vyprovokovať svoj náprotivok k prvému úderu (ktorý "začne" nepriateľstvo).

  Ak je jediný spôsob, akým sa dostanete do raja, smrť v boji za islam, tak vojnu jednoducho potrebujete. A ak je vaša svätá povinnosť usilovať o to, aby sa všetky vlády sveta riadili právom šaría, musíte ich najskôr premôcť. Ale zároveň nechcete vyzerať ako agresor. Na dojme záleží. V celom Koráne sa Mohamed snaží ospravedlňovať agresiu obranou islamu.

  Korán opakuje 91 krát, že sa jeho nasledovníci majú správať po vzoru Mohameda. Takže sa moslimovia po celom svete snažia nájsť krivdu, alebo si pocit krivdy navodiť, aby mohli začať svoju svätú vojnou, v ktorej by mohli padnúť v mene Alaha, aby svet raz podliehal jeho zákonom.

  A vďaka vzostupu multikulturalizmu (rešpektu ku všetkým iným kultúram) na Západe je používanie zámienky veľmi efektívne voči ľuďom ktorí Islam dobre nepoznajú. Mnoho ľudí sa domnieva, že sa Al Kaida hnevá na Západ napríklad kvôli jednotkám v Saudskej Arábii. To je však len zámienka. Oni chcú, aby všetci nemoslimovia zmizli z blízkeho východu. Potom, hovoria, prestanú s nepriateľstvom. To je smiešna a nerealizovateľná požiadavku, takže sú vlastne v práve viesť boj so Západom neustále.

  Je prekvapujúce, že tak veľa obyvateľov Západu túto zámienku akceptuje, pretože ide o zjavnú facku základnému západnému princípe: princípe rovnosti. Ako keď Usáma bin Ládin hovorí: "neveriaci sú tak biedni, že ich samotná prítomnosť je pošpinením našich svätých miest ". Hľa. Čo to asi vypovedá o nemoslimoch?

  Prečo sa týmto zjavným rasizmom, predsudkom a xenofóbiou (či už to nazveme akokoľvek) nechá pobúriť tak málo z obyvateľov Západu? Namiesto toho sa kdekto domnieva, že by sme sa naozaj mali radšej z Blízkeho východu stiahnuť, aby sa ti urazení islamskí "hrdinovia" na nás už toľko nehnevali!

  Princíp zámienky znamená, že sa snažíte vyprovokovať nepriateľskú reakciu náprotivku, a tú potom využijete ako dôvod k eskalácii nepriateľstvo. To je rovnaká metóda, akú odnepamäti používajú partičky školských grázlov: "Čo čumíš? Máš problém? My ti ho vyriešime, vole! "
  .
 9. Zjavné používanie dvojakého metra.
  Islam má jeden meter na moslimov a iný na nemoslimov, pričom majú moslimovia vždy výhodu, čo v moslimskej krajine znamená silný tlak ku konverzii.

  Príklad. Islam musí byť jeho veriacimi šírený kdekoľvek na svete. Ale ak sa iné náboženstva snažia šíriť svoje vlastné súbory ideí, Moslimovia by to mali považovať za agresiu proti islamu - agresiu, voči ktorej sa musia "brániť". Spomeňme si, že islam musí byť vždy bránený.

  Iný príklad toho, ako idea dvojakého metra zvýhodňuje islam: Keď je islam akýmkoľvek spôsobom hanobený, moslimovia by ho mali násilím brániť. Dokonca aj kvôli karikatúre. Ale moslimovia môžu, a mali by, v moslimských novinách a televíziách hanobiť Ježiša a kresťanmi a akéhokoľvek neveriaceho, či nepriateľa, rovnako, ako dnes hanobia Európu a Spojené štáty.

  A ďalší príklad: Islamskí nadradenci zo Saudskej Arábie sypú peniaze do výstavby mešít všade na svete. Ale podľa práva šaría, ktoré je právnym systémom Saudskej Arábie, sa žiadny nemoslimský náboženský objekt stavať nesmie. Moslimovia na celom svete protestujú hlasno a násilne, keď sa ktokoľvek v Európe, či Amerike postaví proti výstavbe mešít v ich vlastných krajinách.

  Islamskí násilníci v tom nevidia žiadnu iróniu. Nepríde im to nijako zvláštne, mať tak zjavný dvojaký meter. Sú to oni, kto nasledujú Allaha, a ktokoľvek iný môže byť klamaný. Férové rokovania a rovnosť sú mimo hru, pokiaľ ide o obyčajných neveriacich. Z tohto uhla pohľadu je dvojaký meter úplne na mieste.

  Princíp dvojitého metra je kľúčovou súčasťou súboru ideí a veľkou výhodou pre šírenia islamu (a pre potlačovánie konkurenčných náboženstiev).

  Šesťdesiat jeden percent Koránu je o nemoslimoch a tom, ako s nimi jednať. Žiadny z platných veršov o nemoslimov nie je pozitívny
  .
 10. Je zakázané zabiť moslima (okrem aktu spravodlivosti).
  Zabiť neveriaceho zakázané nie je. To vytvára puto medzi moslimami, strach u nemoslimov a motiváciu stať sa moslimom. Je to tiež ďalší príklad zjavného dvojitého metra.
  .
 11. Ak sa moslimovia zrieknu Mohamedovho učenia, Alah skoncuje so svetom.
  To robí z šírenia Islamu vec prežitia. Tiež to motivuje moslimov, aby sa vzájomne odrádzali od straty viery.
  .
 12. Oznámenie štandardného Koráne je ťažké dešifrovať.
  Či už to bol účel, alebo nie, posolstvo Koránu je mätúce a do značnej miery šifrované. To bráni takmer všetkým nemoslimom a významnej časti moslimom v jeho porozumení.

  Akým spôsobom je toto oznámenie mätúce? Po prvé, v štandardnom Koráne sú kapitoly radené zvláštnym spôsobom. Než aby boli zoradené chronologicky, podľa doby, v ktorej boli zjavené, 114 kapitol (súr) Koránu je zoradených nepochopiteľne podľa rozsahu, od najdlhších po najkratšie. To je tradičné poradie.

  Ak čítate štandardne Korán tak, ako normálne knihu od začiatku do konca, oznámenia je prerušené, príbeh skáče z miesta na miesto a mnohokrát si protirečí. Jeden z dôležitých dôsledkov tohto kuriózneho členenie je, že zakrýva zreteľný prechod od Mohamedovej skoro-tolerancie k nemoslimom, k násiliu a nenávisti voči nim.

  Napríklad najdôležitejšia časť koránu z hľadiska budúceho správania sa, ktorá bola vyslovená pred smrťou proroka, má v štandartnom členení číslo 9!. T.j. úplne na začiatku tradičného členenia sa spomína vraždenie, zabíjanie a dobýjanie nemoslimských častí sveta, nástojčivo sa vyzýva na účasť v boji v džiháde a označuje hanbou ten, kto bojovať nechce. A spomeňte si na časť o odvolávaní (bod 17) - ak je niečo vyslovené skôr je zmenené, anulované tým, čo bolo vyslovené neskôr. Takže odkazom, testamentom proroka pre jeho nasledovníkov, je fakticky výzva a povinnosť neustáleho boja, nemožnosť priateliť sa s nemoslimom a zabíjať bez obmedzenia.

  Lenže za touto súrou nasledujú ďalšie ktoré mätú čitateľa, používajúceho tradičné členenie a toto zmätené radenie kapitol bráni čitateľovi, aby si uvedomil, ktoré pasáže boli anulované novšími, ak nepozná chronologické poradie jednotlivých častí Koránu.

  Druhým spôsobom, ktorým je oznámenie Koránu šifrované, je kľúč umiestnený inde. Väčšina Koránu nemožno porozumieť bez podrobných znalostí o živote Mohameda, získaných čítaním síry a Hadise. Tieto zdroje sú prevažne o živote Mohammeda - čo kedy povedal a urobil.

  Inými slovami, Korán - zásadný zdroj, najdôležitejšia svätá kniha islamu, nemôže byť pochopený bez kľúča, a tento kľúč sa nachádza inde, čo je podobné jednému zo spôsobov, akým sa šifruje správa: Uplatňuje sa kľúč, ktorého časť sa umiestni inam, ako do onej správy. To je postačujúce, aby to zabránilo väčšine nemoslimom Koránu porozumieť, a zároveň to udržuje aj väčšinu moslimov v stave, kedy je možné ich o veciach poučovať. Tí, ktorí skutočne poznajú pravdu, sú iba imámovia a učenci. Iba oni vedia. Ostatní tápu.

  Ak nebol Korán zakódovaný naschvál, musela to byť neuveriteľne šťastná náhoda, ktorá výborne slúži cieľom Islamu po celú dobu jeho existencie.
  .
 13. Sex je zneužívaný ako nástroj na manipuláciu
  Frustrácia z nedostatku naplnenia najsilnejšieho pudu vôbec je nielen základom mizogýnie ale aj popudom na zapojenie sa do džihádnych aktivít

  V islame sú deti od určiteho veku striktne oddeľované na základe pohlavia. Neskôr je žena zabalená do neforemného vreca rôzneho stupňa, eliminujúc tak väčšinu sexuálnych signálov. Kontakt medzi mužmi a ženami je prísne kontrolovaný a za únik spod tejto kontroly sú prísne tresty (silne asymetrické, prísnejsie voči ženám než voči mužom, Allah predsa potrebuje bojovníkov).

  Ženu v plnej kráse vidí mládenec prvý raz najskôr po vlastnej svatbe. Sexuálny pud je však jeden z najsilnejších vôbec, čo sa teda asi deje v hlave (a medzi nohami) mladého muslima? 

  Časť to najskôr prežije bez úhony, džihádisti sú však regrútovaní z tej druhej skupiny - silne frustrovaní, prudko misogýnni, resp. nešťastní z výberu svojej partnerky. Frustrácia mladíka bude tiež znásobená nedostatkom žien - bohatý a starý muslim može mať viacero žien a konkubín, ktoré si ako svoj majetok žiarlivo stráži a na mladíka sa nedostáva.

  Presviedčanie vodcov džihádu o ľahkej dostupnosti žien, ich sexuálnej poddajnosti na územiach mimo islamu, potom umožňuje veľmi ľahko presviedčať nových aktivistov dobyvačných vojen. Takisto islamom sľúbené odmeny v raji a 72panien znamená pre takýchto ľudí veľmi kladnú motiváciu ísť do rizika vojny, alebo nebodaj ísť na mučenícku smrť v samovražednom atentáte.

  Sex je tiež dobrým nástrojom pri konverzii - mládencom ponúknu milú moslimskú ženu a keďže podmienkou na vydaj s moslimkou je konverzia,  islam získava ďalšieho adepta. Mladí muži môžu byť infikovaní nadradenosťou k ženám, čo osloví mnoho pubertálnych frustrátov.

  K dokonalosti chýba už len jeden bod - brutálne tresty pre tých, ktorí sa z nedostatkom ženských vnemov vyrovnávaju homosexuálynmi praktikami.

 

V štvrtom pokračovaní nájdete záver článku

 

Podľa The Terrifying Brilliance of Islam

 

 

Ak sa Vám článok páčil kliknite na  pošli na vybrali.sme.sk a stlačte Hlasuj!

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Súdy v Trenčíne odmietajú riešiť Galkovu kauzu odpočúvania

Obžaloba na bývalého šéfa Vojenského obranného spravodajstva Pavla Brychtu leží na súde od februára 2016. Najvyšší súd mu teraz prikázal konať.

KOMENTÁRE

Česi mieria do čiernej diery Európy. Všetko pre korunu

Je možné, že šanca ľahkého vstupu do eurozóny zmizne.

AUTO

Anketa o Svetové auto roka 2018 sa ponesie v znamení SUV

Posledný ročník vyhral Jaguar F-Pace.


Už ste čítali?